Kullanım Koşulları

 

Sayın kullanıcı; novomobil.com.tr alan adlı İnternet Sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. novomobil.com.tr alan adlı İnternet Sitesine girmeniz, ziyaret etmeniz, üye olmanız veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 • TANIMLAR

5651 Sayılı Kanun : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Novo Mobil : İnternet Sitesi ve bayilikler üzerinden hizmet sağlayan, Altar Grup Danışmanlık A.Ş. iştirakidir.

Novo Mobil Arayüzü :Novo Mobil tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Novo Mobil Veri tabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Novo Mobil’e ait olan tasarımlar içerisinde İnternet Sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları veya uygulamalar.

Novo Mobil Hizmetleri : Novo Mobil ’ün İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcılara veya Üyelere sağlanan hizmetler.

Novo Mobil Üyelik Hesabı : Üyenin İnternet Sitesi üzerinde sunulan Novo Mobil Hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelik ile ilgili işlemlerde bulunduğu, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile İnternet Sitesi üzerinden eriştiği İnternet Sitesinin Üyeye özel bölümü.

Novo Mobil Veritabanı : İnternet Sitesi dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Novo Mobil’e ait olan ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

İçerik : İnternet Sitesinde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgeler, belgeler ve her nevi dosya.

İnternet Sitesi : Novo Mobil’e ait olan, Altar Grup Danışmanlık A.Ş. tarafından işletilerek Novo Mobil Hizmetleri sağlanan novomobil.com.tr alan adlı internet sitesi.

Kullanıcı : İnternet Sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Mücbir Sebep : Doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, moratoryum, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi durumları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Novo Mobil’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği her türlü olay ve/veya gelişme.

Üye : İnternet Sitesine üye olan Kullanıcı.

Üyelik : Üye olmak isteyen Kullanıcının, İnternet Sitesinde yer alan Üyelik Sözleşmesini kabul etmesi ve gerekli formları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması sonucunda Novo Mobil tarafından bu işlemin onaylanarak Kullanıcıya sağlanacak statü.

KULLANIM

 • İşbu Kullanım Koşulları İnternet Sitesi üzerinden yayınlanarak; İnternet Sitesini kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır. 
 • novomobil.com.tr alan adlı İnternet Sitesini ziyaret ederek veya Üye olarak, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilen ve İnternet Sitesinde bulunan ve zaman içinde yer alacak ve Novo Mobil tarafından istenildiği zaman değiştirilebilecek tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi taahhüt etmektesiniz.
 • İnternet Sitesinde belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmemeyi kabul etmektesiniz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen İnternet Sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.
 • Novo Mobil, işbu Kullanım Koşullarını ve İnternet Sitesinde yer alan her tür İçeriği,  Kullanıcıya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler İnternet Sitesinde yayınlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. İnternet Sitesinde yer alan Novo Mobil Hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde İnternet Sitesine erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi işbu Kullanım Koşullarını ve Novo Mobil tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.

NOVO MOBİL HİZMETLERİ

 • Novo Mobil, Novo Mobil Veri tabanına yüklenen içeriklerin, ara yüzler kullanılmak suretiyle Novo Mobil Veri tabanı üzerinden Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
 • Novo Mobil, Kullanıcıların, İnternet Sitesi içerisindeki ilanlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
 • Novo Mobil, İnternet Sitesi dâhilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
 • Novo Mobil, İnternet Sitesi dâhilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile İnternet Sitesi dâhilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Novo Mobil, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilmektedir.
   

KULLANICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Kullanıcılar, hukuka uygun olarak İnternet Sitesi üzerinde Novo Mobil tarafından sunulan işlemleri yapabilirler. Kullanıcıların İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcılar, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Novo Mobil’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir
 • Kullanıcılar, İnternet Sitesi dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcılar İnternet Sitesi dâhilinde yürürlükte bulunan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Novo Mobil’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve gerekli prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Novo Mobil, 5651 Sayılı Kanun uyarınca [Yer/Erişim Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesine] sahiptir. Novo Mobil, 5651 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yer/erişim sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla, Kullanıcıların İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
 • Novo Mobil, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. Novo Mobil, aynı zamanda kullanıcının IP adresi, İnternet Sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılar, Novo Mobil İnternet Sitesini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, Novo Mobil’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına onay vermektedir.
 • Novo Mobil, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez (cookie) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj veya teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Bu doğrultuda, Novo Mobil, Kullanıcılara İnternet Sitesinde ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca, Google, AFS reklamlarının Novo Mobil’e yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
 • İnternet Sitesi üzerinden erişilen veya görüntülenen İçeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla veya işbu Kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Belirtilen yöntemler haricinde bir yol ile sağlanan erişimler hukuka aykırı olup; Novo Mobil’in bu konudaki her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • Novo Mobil, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve Novo Mobil Ara yüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Novo Mobil üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Novo Mobil tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup Novo Mobil’in bu konudaki her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • İnternet Sitesinin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, İnternet Sitesinin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde İnternet Sitesine erişim sağlanmaya çalışılması, İnternet Sitesi üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği, veri taraması ve benzeri yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, İnternet Sitesinin ve İnternet Sitesindeki içeriğin işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Novo Mobil’in bu konudaki her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır. 
 • İşbu Kullanım Koşullarına ve uygulanabilir diğer mevzuata aykırı bir şekilde İnternet Sitesinin kullanımının tespiti halinde, Novo Mobil, ilgili Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar belirtilen şekilde kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden şahsen sorumlu olduklarını ve Novo Mobil’in oluşacak zararları talep etmesi halinde bu zararları derhal ve defaten karşılayacaklarını kabul etmektedir.
 • Kullanıcılar, İnternet Sitesinde verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Novo Mobil’in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

DEĞİŞİKLİKLER

Novo Mobil dilediğinde, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda İnternet Sitesinde ilan etmek suretiyle dilediği şekilde değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. 

İşbu Kullanım Koşulları, herhangi bir Kullanıcı tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

FİKRİ MÜLKİYET

 • İnternet Sitesi dâhilinde erişilen veya kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve İnternet Sitesinin (Novo Mobil Veritabanı, Novo Mobil Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) her türlü elemanları (birlikte “Novo Mobil Telif Hakları” olarak anılacaktır) Novo Mobil’e aittir veya Novo Mobil tarafından üçüncü bir kişiden lisans veya ilgili yetki altında alınmıştır. 
 • Kullanıcılar, Novo Mobil Hizmetlerini, Novo Mobil bilgilerini ve Novo Mobil Telif Haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Novo Mobil Hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. 
 • Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları dâhilinde Novo Mobil tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında Novo Mobil Telif Haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcıların bu hükümde yer alan düzenlemeye aykırı hareket etmeleri sonucunda oluşacak zararlar Novo Mobil tarafından ilgili Kullanıcıdan talep edilecektir. Kullanıcılar, böyle bir durumda Novo Mobil tarafından talep edilecek zararları derhal ve defaten karşılayacaklarını kabul etmektedir 
 • İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Novo Mobil tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Novo Mobil, Novo Mobil Hizmetlerine, Novo Mobil bilgilerine, Novo Mobil Telif Haklarına tabi çalışmalarına, Novo Mobil ticari markalarına, Novo Mobil ticari görünümüne veya İnternet Sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca belge ve bilgilere ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.

MÜCBİR SEBEP

Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi üzerinde yapılan bir işlem sonucunda, Novo Mobil’in bir ifa yükümlülüğü altına girmesi halinde ancak Mücbir Sebep sayılan bir durumun varlığı nedeniyle, ifanın gereği gibi ya da hiç yapılmaması durumunda, Novo Mobil’in ilgili Kullanıcıya karşı herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. 

HUKUK ve YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları Türk Hukukuna tabidir. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu 9 (dokuz) maddeden ibaret Kullanım Koşulları, İnternet Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılmaktadır.

Kullanıcılar, novomobil.com.tr alan adlı İnternet Sitesine girmekle, ziyaret etmekle, üye olmakla veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmakla işbu Kullanım Koşullarını ve zaman zaman bu koşullarda yapılacak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmektedir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR